PVC-UH, Dop PVC-UH: 32Ø

Dop PVC-UH
Dop PVC-UH Dopuri PVC
1,71 RON