PVC-UH, Dop PVC-UH: 50Ø

Dop PVC-UH
Dop PVC-UH Dopuri PVC
1,71 RON